Skip links

Benjamin er frivillig – i bestyrelsen for Bloddonorerne i Danmark

Med strategi og diplomati når jeg langt

Benjamin Harritslev Christiansen har gennem det seneste år været medlem af hovedbestyrelsen for Bloddonorerne i Danmark og næstformand i region Midtjylland. Det kan være hårdt arbejde at få skabt fælles fodslag i foreningen, mener Benjamin, men han er sig også helt bevidst om, at med en planlagt strategi og en portion diplomati, kommer han langt.

Vi sidder 11 medlemmer i den frivillige bestyrelse med yderligere 14 frivillige tilknyttet, og vores overordnede mål er at sikre, at der altid er donorer nok, og anerkende de donorer, der er. Men lige nu har vi en udfordring med at skulle hverve 500 plasmadonorer mere om måneden, end vi normalt ville have gjort. Det er mange, og vi må derfor også lave strategier for, hvordan vi i fællesskab kommer godt i mål – og det kræver en vis portion ledelse og motivation, for alle arbejder jo frivilligt med det her projekt”, siger Benjamin.

Benjamins motivation

Først og fremmest er Benjamin drevet af den gode sag, når han er frivillig hos Bloddonorerne. Her har han været i fem år, og han ser flere plusser for motivationen: “Nu ser jeg faktisk mit frivillige bestyrelsesarbejde i et karriereperspektiv, jeg kan få glæde af efter afslutningen på mit studie i folkesundhedsvidenskab. I mit fremtidige professionelle liv kan jeg forestille mig, at jeg får job i en NGO eller patientorganisation – eller endda én eller flere betalte bestyrelsesposter.”

Frivilligt arbejde kan fylde positivt på CV’et, men Benjamin mener også, at det frivillige engagement giver ham mere end det: “Jeg husker faktisk bedst de mest umulige og pressede situationer. Altså dem, hvor jeg virkelig er blevet udfordret, har satset og det alligevel har været OK. Sådan vil jeg nok ikke satse i et professionelt job.”

Der er også de helt oplagte sidegevinster, Benjamin oplever som frivillig: “Det koster selvfølgelig tid, uanset hvilket frivilligt engagement, man varetager. Men jeg får også god træning i fx at holde oplæg, at lægge strategier for at rekruttere nye frivillige samt donorer – og ikke mindst øvelser i motivation og samarbejde.”

Fakta om plasmacentret i Aarhus

Bloddonorcentret i Aarhus er Danmarks største plasmacenter, der blandt andet anvender stigende mængder af plasma til medicinfremstilling. Fra politisk side ønsker man at opnå en højere grad af selvforsyning med plasma, og at import af plasma fra udlandet skal udfases. Derfor er rekrutteringsindsatsen afgørende for, om det lykkedes at komme op på de forventede ca. 20.000 aktive donorer årligt.

Du kan læse mere om plasmadonation på https://bloddonor.dk/