Skip links

Den som er vældig stærk, bør også være vældig rar.

Nina Overgaard Nielsen kan se tilbage på en imponerende og omfattende professionel karriere som leder af et døgntilbud inden for specialområdet. Med mere end 30 års erfaring som leder af et døgntilbud i Thisted Kommune har hun spillet en central rolle i udviklingen af støttetjenester og politiske initiativer til gavn for borgerne. Hendes engagement og dybe forankring i området har været hjørnestenen i hendes indsats.

Selvom Nina har velfortjent en stille og rolig pensionisttilværelse efter en lang og succesfuld karriere, har hun på ingen måde lagt sin iver for at bidrage til samfundet på hylden. Tværtimod, som en engageret frivillig i interesseorganisationen Lev – Livet med Udviklingshandicap – har hun fundet en ny arena, hvorfra hun fortsætter med at skabe positiv indflydelse. Hendes fokus er tydeligt rettet mod at forbedre vilkårene for borgere med udviklingshandicap, og hendes engagement er en konstant drivkraft i hendes stræben efter at gøre en forskel.

Ninas frivillige indsats strækker sig ud over hendes imponerende professionelle baggrund. Hun har en utrættelig iver for at fremhæve borgerperspektiver og arbejder passioneret med politiske organer for at sikre, at alle stemmer bliver hørt. Hendes primære mål er at give borgere med behov en stærk stemme og at forbedre deres livskvalitet ved at påvirke politiske beslutninger. Hendes dedikation fokuserer på at skabe et inkluderende rum, hvor enhver borger, uanset baggrund, føler sig velkommen og har mulighed for at leve et værdigt liv.

Jamen det er jo fordi jeg godt kan lide at være med til at gøre en forskel for mennesker. Jeg kan godt lide at være med til at have indflydelse. Jeg synes vi som mennesker og som samfund har et socialt ansvar. For som Kim Larsen sagde, de stærke de skal sgu nok klare sig.

Nina er ikke kun en fortaler for ændringer; hun er en aktiv deltager i dem. Hendes engagement strækker sig også til lokale interesseorganisationer og handicapråd samt et tæt samarbejde med LEV repræsentanter fra de forskellige nordjyske kommuner. Hendes omfattende erfaring bidrager til et tværfagligt fællesskab, der stræber efter at forbedre forholdene for borgere med udviklingshandicap.

Det politiske arbejde det er faktisk det brænder jeg rigtig meget for. For altså hvordan er det vi får sat det her område på dagsordenen og hvordan sikre vi får nogle ordentlige forhold for borgere, som har brug for samfundets hjælp.

Nina er ikke bange for at bruge sin stemme og sin viden til at påvirke politiske beslutninger. Hendes involvering i handicaprådet og hendes rolle som repræsentant for forskellige interesseorganisationer har været afgørende for at sikre, at borgerperspektiver og behov får en stærk stemme på alle beslutningsniveauer. Hendes evne til at navigere i det komplekse politiske landskab og belyse afgørende spørgsmål er bemærkelsesværdig og inspirerende.

Jeg ønsker faktisk ikke at provokere. Men jeg ønsker at forstyrre. Måske nogle anser det som provokation for det er da f****** irriterende når jeg kommer og fortæller dem hvordan det ser ud hos borgeren og at jeg insisterer på, alle perspektiver skal med. Så det er ikke kampen, for kampens skyld. Men jeg bliver jo ivrig og det er helt klart min ildsjælmentalitet. Jeg bliver så optaget af, at jeg synes det er vigtigt at inden de politiske beslutninger bliver taget, så skal alle perspektiver indover. For det er jo ikke alle beslutninger der på den lange bane er særlig økonomiske.

Ninas passion og engagement er uudslettelige. Hendes dedikation til at styrke de mest sårbare medlemmer af samfundet og give deres stemmer betydning og respekt er en konstant påmindelse om den individuelle kraft til at drive positive ændringer i samfundet.

Hendes frivillige arbejde er mere end en hobby; det er en livsstil, der afspejler hendes dedikation og levende tilgang til at skabe positive forandringer og påvirke politiske beslutninger til fordel for borgerne. Hendes fokus er altid rettet mod at give borgere en stærk stemme og fremhæve deres perspektiver i politiske beslutningsprocesser.

Nina ser samfundet som en helhed og arbejder utrætteligt på at opnå lige muligheder og adgang for alle. Hendes motivation stammer fra ønsket om at forbedre livet for dem, der har mest brug for det, og hun tøver ikke med at udfordre eksisterende systemer og strukturer, når de ikke er tilstrækkelige.

Hun bringer sin omfattende professionelle erfaring med sig som frivillig og anvender den til at berige de aktiviteter, hun deltager i. Hendes aktive deltagelse i politiske processer og høringer betyder, at hun bruger sit borgerperspektiv til at påvirke beslutningstagere og fremhæve centrale samfundsudfordringer. Hendes tilgang er konstruktiv og engageret, og hendes stemme er en stærk kraft.

Ninas frivillige arbejde rækker over mange områder, og hun tøver ikke med at tage fat på komplekse emner og udfordrende spørgsmål. Hendes indsats som frivillig har skabt betydningsfulde forandringer, hvor politikere og beslutningstagere tager hendes synspunkter og det borgerperspektiv, hun repræsenterer, seriøst.

Ninas mål er at fremme udvikling og bidrage positivt til samfundet. Hendes tilgang til forandringer er fokuseret på konstruktive fremskridt snarere end konflikt. Hun søger at udfordre normer og fremhæve afgørende spørgsmål på en inspirerende måde. Hendes passion og engagement skaber en vitalitet omkring hendes frivillige arbejde og inspirerer andre til at deltage i at skabe positive forandringer.

Jeg har også det menneskesyn, der ligger så mange ressourcer i mange af vores borgere, som har nogle udfordringer. Men hvis vi går den rigtige vej sammen, selvom det måske er den svære og den dyre vej. Så er min personlige holdning, at uanset hvor svært det er, så er det også den bedste vej. Vi skal turde at sætte os ned og få alle perspektiver på sagen og tage en dialog om, hvad og hvorfor det er svært; hvad er det for nogle udfordringer vi har lige nu, men også hvilke udfordringer får vi hvis vi vælger den ene, den anden, den tredje eller den helt 10. vej. Vi skal snakke om hvordan vi bedste mulig kvalificere det politiske på bedst mulig vis.

Nina er en stærk talsperson for et inkluderende samfund, hvor alles trivsel og bidrag værdsættes. Hendes frivillige arbejde er en manifestation af hendes vilje til at arbejde hen imod dette mål på forskellige niveauer, fra politiske beslutningsprocesser til praktisk aktivisme. Hendes evne til at opdage muligheder og perspektiver, hvor andre ser udfordringer, og hendes passionerede tilgang driver positive forandringer i samfundet frem.

Kunne du også tænke dig, at være frivillig i Lev – livet med udviklingshandicap, så kan du surfe lidt rundt på frivilligjob.dk og finde det helt rigtige frivillige job lige her

Du kan læse mere om Lev – livet med udviklingshandicap og dets arbejde her: https://www.lev.dk/

Eller følge Lev – livet med udviklingshandicap på deres sociale medier:
Facebook
LinkedIn