Skip links

Emil er frivillig i organisationer for børn og unge

Arbejde med børn og unge udvider mit verdensbillede

Emil Svendsen har mange jern i ilden, som man siger om en person, der er travlt beskæftiget på flere fronter. Han passer sit fuldtidsstudie i uddannelsesvidenskab, og så er han også frivillig som næstforperson i bestyrelsen for Børns Voksenvenner, chatrådgiver i Børns Vilkår og juniorprojektkonsulent i Red Barnet Ungdom.

Hold da helt op“, vil de fleste nok tænke, “det må kræve tid og mange kræfter“?

Jo, det gør det. Jeg bruger ca. 25 timer månedligt på aktiviteter ud over mit studie, men det frivillige arbejde udvider også mit verdensbillede og mit syn på børn og unge. Jeg er blevet bedre til at se dem, hvor de er, når jeg spørger ind til deres verden, og det har gjort mig mere tålmodig som menneske “, mener Emil og tilføjer, at selv om opgaverne kan være socialt tunge og omfattende, er han ikke i tvivl om, at han personligt får rigtig meget igen.

Socialt udbytte og studierelevant

Jeg meldte mig som frivillig, da jeg flyttede til en ny by for at studere. Jeg havde et ønske om at få nye venner i et fællesskab om en god sag – og dét har jeg fået. Jeg er frivillig i et ungt miljø og får et godt socialt udbytte, men jeg tænker da også, at især mit bestyrelsesarbejde i Børns Voksenvenner er studierelevant i forhold til mit studie i HR-Ledelse og organisationspsykologi og samtidig godt for CV’et“.


De store udfordringer for mig som bestyrelsesmedlem er at skabe struktur og fundament i organisationen, fordele roller, sætte realistiske mål og deadlines for de frivillige, men det er også super spændende at få enderne til at nå sammen”, understreger Emil. Jobbet som juniorprojektkonsulent og Emils koordinerende rolle i Red Barnet Ungdom er dog lønnet: “At jeg har et spændende job, der både er relevant for mit studie, men også gør, at min økonomi som studerende hænger sammen, er fedt.

Karakterræs eller frivilligt fristed

Emils frivillige engagement går helt tilbage til gymnasieårene: “Jeg har altid præsteret, presset mig selv hårdt og gået efter 12-taller. Så jeg tænkte, at hvis jeg blev frivillig, kunne det være mit fristed uden pres, netop fordi jeg ikke fik løn for mit arbejde,” forklarer Emil, der meldte sig som besøgsven for en ældre borger i sit første frivillige job. Han uddyber: “Når jeg arbejder som frivillig, kan jeg freestyle, der er plads til at fejle og udvikle mig. Og er der noget, der ikke går som ventet, føler jeg ikke et pres, fordi jeg ikke får løn for en bestemt indsats“.

Fakta om de foreninger, Emil er frivillig i:

Fakta om Børns Voksenvenner
Med udgangspunkt i viden, faglighed og erfaring skaber Børns Voksenvenner værdifulde og udviklende venskaber mellem børn og unge med spinkle eller svære familieforhold og ressourcestærke voksne. Se mere på https://voksenven.dk/


Fakta om Red Barnet Ungdom
Red Barnet Ungdoms mission er at styrke børn og unges livsglæde og trivsel gennem positive forandringer i det enkelte barns liv og at sikre børn og unges stemme i samfundet. Med afsæt i FN’s Børnekonvention bidrager unge frivillige til at fremme børn og unges rettigheder. Se mere på https://redbarnetungdom.dk/

Fakta om Børns Vilkår
Børns Vilkår kæmper for, at ingen børn i Danmark svigtes – hverken af barnets nærmeste voksne eller af samfundet. For at sætte ind der, hvor hjælp og forandringer er allermest tiltrængt. Børns Vilkår har fire fokusområder; Omsorgssvigt, Digitale svigt, Skolesvigt og Psykisk mistrivsel. BørneTelefonen er børns linje til rådgivning, trøst eller en voksen, der har tid til at lytte. Se mere på https://bornsvilkar.dk