Skip links

Priser

Det er gratis for frivillige organisationer mv. at lægge opslag på Frivilligjob.dk,

For at anvende frivilligjob.dk skal man dog enten:

  • være på Skats liste over velgørende organisationer eller
  • have styrende dokumenter (vedtægter/love/fundats) hvoraf det fremgår, at organisationen er non-profit, dvs.at organisationens indtægter anvendes til et velgørende eller almennyttigt formål, eller
  • være en kommunal eller offentlig institution eller projekt, der overholder retningslinjerne i note 2 nedenfor
  • være et godkendt trossamfund, der opererer på non-profit basis (se note 3 for flere informationer)

For plejecentre, daginstitutioner, skoler, folkekirker og andre offentlige institutioner kan vi desværre ikke tilbyde gratis annoncering på Frivilligjob.dk. Vi er – grundet Frivilligjob.dks finansiering – nødsaget til at opkræve en mindre brugerbetaling til at dække vores udgifter.

Ved vurdering af, om en institution er omfattet af brugerbetaling, ser vi på, hvor de frivillige vil blive organiseret – dvs. hvem, der ansætter de frivillige. Hvis en kommunal organisation understøtter en formelt organiseret venskabsforening på fx et plejecenter ved at hjælpe med rekrutteringen af frivillige, vil der ikke være brugerbetaling (fordi de frivillige engageres af foreningen og ikke af kommunen). Hvis plejecentret selv organiserer den frivillige indsats, vil opslaget være omfattet af brugerbetaling.

Priser

Enkeltopslag500 kr.
Abonnement pr. institution2.500 kr. pr. år
Abonnement for alle institutioner i kommunen15.000 kr. pr. år
Bemærk: Alle priser er eks. moms

Leave a comment