Skip links

Frivillig og på offentlig ydelse? Læs mere her!

Hvis du modtager dagpenge, efterløn eller en anden offentlig ydelse, gælder der en række regler, som du bør være opmærksom på, hvis du ønsker at være frivillig.

Vi anbefaler denne guide til reglerne for frivillige på offentlige ydelser, som Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) har udarbejdet. Leder du efter de specifikke regler for dagpenge eller efterløn anbefaler vi CFSAs guide til regler for frivillige på dagpenge eller efterløn.

Derudover opfordrer vi dig til at kontakte din a-kasse, fagforening, dit jobcenter eller din sagsbehandler, inden du starter i et frivilligt arbejde for at være sikker på, at du overholder regler for din situation. Det er dit eget ansvar at sikre, at du overholder reglerne i din givne situation.

Frivillig aktivitet eller frivilligt ulønnet arbejde?

Regeringen vedtog i 2017 nye regler for frivilligt arbejde på dagpenge eller efterløn. Med aftalen blev de tidligere timegrænser hævet – du kan læse aftalen i sin helhed hos Beskæftigelsesministeriet.

Du skal særligt være opmærksom på den type frivillig indsats, som du lægger. Der skelnes mellem:

• Frivillig aktivitet – kendetegnet ved, at den ikke udbydes som almindeligt lønarbejde som fx at være besøgsven.

• Frivillig ulønnet arbejde – kendetegnet ved at være arbejde, som udføres frivilligt og ulønnet i en almennyttig organisation og kunne i princippet udbydes som almindeligt lønarbejde som fx jurist i en retshjælp.

Alt efter hvilken type indsats, som du lægger, har det konsekvens for, hvor meget du må udføre af den uden at risikere at blive trukket i ydelse. Derfor anbefaler Frivilligjob.dk altid, at du kontakter din a-kasse, fagforening, jobcenter eller sagsbehandler for at få en forhåndsgodkendelse af din frivillige indsats. I princippet er der ingen øvre timegrænse, hvis din indsats kan betegne som en frivillig aktivitet, men du skal være opmærksom på, at der stadig er krav om, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Ligeledes er der krav om, at det frivillige arbejde udføres i en frivillig forening, hvilket efter de nye regler også kan være en idrætsforening, som ellers ikke førhen har været omfattet fuldt ud af reglerne for området. Det er væsentligt at bemærke, at hvis du udfører frivilligt arbejde i en kommune eller en virksomhed, kan det blive modregnet i din ydelse.