Skip links

Har du overvejet at blive frivillig i udlandet?

Brænder du for at gøre en forskel? Så kan du prøve at arbejde frivilligt i udlandet.

Interessen for at komme ud og se verden samtidig med, at man gør en forskel som frivillig, er stor. Derfor har vi samlet information om en række organisationer, der arbejder nonprofit og almennyttigt i deres virke nationalt og internationalt.

De fleste organisationer stiller en række krav til dig, før du kan arbejde frivilligt i udlandet. Nogle kræver bestemte faglige kvalifikationer eller personlighedstræk, andre udsender kun frivillige i en bestemt aldersgruppe. Du bør også stille store krav til den organisation eller virksomhed, der sender dig til udlandet.

Der kan forekomme egenbetaling, når du bliver sendt ud som frivillig. Prisen varierer afhængig af organisation, destination og længden af udsendelsen.

Her kan du finde nogle af de organisationer, der sender frivillige til udlandet. Mange af organisationerne kan du forresten finde inde på frivilligjob.dk:

AFS Interkultur
AFS Interkultur er Danmarks største og ældste organisation for international ungdomsudveksling. Foreningens formål er at bidrage til fred og forståelse lande imellem ved at lade unge mennesker mødes på tværs af kulturelle, økonomiske, religiøse, sociale og politiske skel. AFS Interkultur sender unge til Asien, Latinamerika og Afrika. Læs mere om organisationen her.

AIESEC Danmark
AIESEC Danmark bemyndiger unge til at melde sig frivilligt og bidrage til en af de 17 FNs verdensmål i næsten hele verden. AIESEC projekter skaber en positiv påvirkning på det lokale samfund og tager normalt mellem 6 og 12 uger. Desuden er projekterne designet til at sætte deltagerne i stand til at udforske og udvikle lederskab. Læs mere om organisationen her.

Dansk ICYE
Dansk ICYE sender unge mellem 17 og 30 år på udveksling til Latinamerika, Afrika, Asien, New Zealand og Europa i 6 eller 12 måneder. Du laver frivilligt arbejde og bor hos en lokal værtsfamilie, hvor du får indsigt i landets kultur og lærer sproget. Læs mere om organisationen her.

Dansk Ornitologisk Forening
Dansk Ornitologisk Forening kan du hjælpe naturen. DOF har adskillige projekter, hvor du som frivillig kan komme tættere på naturen og fuglelivet, både i Danmark og i udlandet. Læs mere om projekterne på DOF’s hjemmeside. Læs mere om organisationen her.

Det Danske Hus i Palæstina
Det Danske Hus i Palæstina er en uafhængig civilsamfundsorganisation. Vores vision er at styrke den gensidige forståelse og anerkendelse mellem dansk og palæstinensisk kultur og fremme åbne, tolerante og mangfoldige samfund. Vi arbejder for at skabe muligheder for kulturel, kunstnerisk og akademisk udveksling og samarbejde mellem danskere og palæstinensere både på mellemmenneskeligt og institutionelt niveau. Som frivillig gennem det Danske Hus betyder dette, at du får mulighed for at gå bagom medierne og opnå et personligt indblik i palæstinensernes hverdag og kultur ved at bo og arbejde i tæt kontakt med befolkningen. Læs mere om organisationen her.

DGI Midtjylland
DGI Midtjylland har siden 2009 haft et program i Nordghana i samarbejde med den lokale ungdomsorganisation, YOPP. Du kan blive frivillig i programmet og i samarbejde med unge ghanesere organisere idræt og kultur i en helt anden verden. Du vil blive udfordret, men få en fantastik oplevelse. Området er et landsbysamfund langt fra den normale turisme, men rig på lokal kultur og menneskelig varme. Læs mere om organisationen her.

Dyrlæger uden grænser
Dyrlæger uden grænser arbejder for at sikre bedre dyrevelfærd over hele verden bl.a. gennem udsendelse af danske dyrlæger samt udøvelse af information, samarbejde med rejsebureauer, forsøg på etablering af foderstationer i de områder, som organisationen arbejder i såvel som samarbejder med udenlandske dyreorganisationer og internater for at forbedre vilkårene for gadedyr. Læs mere om organisationen her.

Folkekirkens Nødhjælp
Folkekirkens Nødhjælps rejseportal, Go Global, sender årligt mere end 400 volontører ud. Go Global tilbyder både korte oplevelsesture og længere ophold, hvor du bor hos en lokal værtsfamilie. Du får en enestående mulighed for at opleve Folkekirkens Nødhjælps samarbejdsprojekter samt møde de mennesker, Folkekirkens Nødhjælp arbejder med, og dem, der får gavn af arbejdet.

Ghana Venskabsgrupperne
Ghana Venskabsgrupperne har arbejdet i Ghana siden 1979 og ønsker at fremme venskabsforbindelser mellem Ghana og Danmark. Ghana Venskabsgrupperne sender frivillige til Ghana og opholdene er typisk af 6 måneders varighed. Arbejdsopgaverne defineres ud fra lokale ønsker og behov samt din baggrund og dine interesser. Læs mere om organisationen her.

Global Contact
Global Contact, Mellemfolkeligt Samvirkes volontørprogram, udbyder ophold i ulande verden over. Et Global Contact-ophold er ikke en turistrejse, men en fantastisk mulighed for at komme tæt på og få en større indsigt i, hvordan verden hænger sammen, og hvordan du selv kan gøre en forskel gennem frivilligt arbejde. Læs mere om organisationen her.

Israelsmissionens Unge
Israelsmissionens Unge arbejder for forsoning i Mellemøsten samt at udbrede kendskabet til Jesus, og kristendommens jødiske rødder. Frivillige udsendes primært til Israel, men også andre steder i verden, fx New York, Moskva og Budapest. Arbejdet kan spænde bredt fra praktisk eller diakonalt arbejde blandt børn, unge eller handicappede til missionsrejser og -kampagner eller menighedsarbejde i kirker. Israelsmissionens Unge hjælper endvidere også praktikanter afsted, hvorved rejse, frivilligt arbejde og studie kan kombineres. Læs mere om organisationen her.

Ingeniører uden grænser (IUG)
IUG er en teknisk-humanitær organisation af frivillige medlemmer med tekniske kompetencer, der samarbejder med lokale og internationale hjælpeorganisationer om at forbedre livsvilkårene for nødstedte og udsatte mennesker i fattige lande. De bygger skoler og sundhedsklinikker, skaffer rent vand og bedre sanitære forhold, udbedrer veje og broer samt etablerer solcelleanlæg og affaldsbehandling. De sikrer lokal forankring og varige løsninger, og vores indsats understøtter en række af FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Læs mere om organisationen her.

Jysk landsbyudvikling i Nepal
Jysk landsbyudvikling i Nepal er et dansk-nepalesisk græsrodssamarbejde, der handler om at løfte tre landsbyer op over fattigdomsgrænsen. Foreningen tilbyder deltagelse i et holistisk landsbyudviklingsprojekt. Du får syv ugers gratis ophold i nepalesisk landsby, indkvartering i nepalesisk familie og tæt samarbejde med skolernes nepalesiske lærere. Der er et stærkt teamwork i frivilliggruppen, og du har stor indflydelse på projektarbejdet. Faglige udfordringer og en oplevelse for livet. Læs mere om organisationen her.

KFUM og KFUK
KFUM og KFUK i Danmark er en del af verdens største børne- og ungdomsorganisationer YMCA og YWCA, og derfor har vi netværk overalt i verden og mange forskelligartede tilbud. Vi tilbyder volontør- og praktikophold hos partnere i bl.a. Indien og Myanmar. Vi sender unge frivillige til YMCA camps i USA eller på solidaritetsrejsen ‘Journey for Justice’ i Palæstina. Desuden udbyder vi rejser med et formål for alle aldersgrupper i samarbejde med vores rejseselskab Unitas. Der kan også være internationale muligheder i din lokale KFUM og KFUK-forening igennem projektet Local 2 Local. Læs mere om organisationen her.

Læger uden grænser
Læger, sygeplejersker, jordemødre, logistikere, bioanalytikere, antropologer, psykologer (mental health officers) og administrations- og økonomiansvarlige har mulighed for at arbejde gennem Læger uden grænser med nødhjælp – medicinsk, helbredende og forebyggende. Læs mere om organisationen her.

Mejerifolk uden grænser
Mejerifolk uden Grænser har til formål at etablere og støtte små lokale udviklingsprojekter på mejeriområdet i udvalgte udviklingslande. Arbejdet foregår i områder, hvor de lokale ikke har råd til at betale for konsulentarbejde og den offentlige sektor heller ikke bidrager. Projekterne skal have til formål at tilføre viden, skabe økonomisk og miljømæssigt bæredygtige projekter samt inddrage områdernes kvinder. Læs mere her.

Mellemamerika Komiteen
Mellemamerika Komiteen er en solidaritetsorganisation, hvis formål er at mobilisere en aktiv solidaritet med befolkningen i Mellemamerika og støtte kampen for demokrati og bedre levevilkår for udsatte befolkningsgrupper. Vi prioriterer det direkte samarbejde med politiske og folkelige bevægelser, og har de sidste 30 år arbejdet med oprindelige folk og bondebevægelser, fagbevægelser, kvindeorganisationer og ungdomsorganisationer i forskellige lande i Mellemamerika. Læs mere om organisationen her.

Tandsundhed uden grænser
Tandsundhed uden grænser er en dansk humanitær organisation, der har til formål at forbedre tandsundheden i udviklingslande, og at sætte tandsundhed på dagsordenen i tæt samarbejde med lokale organisationer og offentlige myndigheder. Læs mere om organisationen her.

Ungdommens Røde Kors (URK)
URK er Dansk Røde Kors’ selvstændige børne- og ungdomsorganisation. Ungdommens Røde Kors laver frivilligt humanitært arbejde for sårbare børn og unge lokalt, nationalt og internationalt – for eksempel ferielejre, lektiecafeer og flygtningerollespil. Ungdommens Røde Kors udsender hvert efterår ungdomsfrivillige mellem 18 og 25 til blandt andet Uganda. Læs mere om organisationen her.

Verdens Skoves Nature Tours
Hvis du gerne vil opleve naturen, kulturen og menneskene i Latinamerika helt tæt på, kan du rejse ud med Verdens Skoves Nature Tours. Organisationen arrangerer rejser til Latinamerika, hvor du kan komme ud på et lokalt miljøprojekt og lave frivilligt arbejde. Læs mere om organisationen her.